Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2014

lukrecjaa
Reposted fromreksi0 reksi0 viagoby goby
lukrecjaa
lukrecjaa
0787 c4eb

July 25 2013

lukrecjaa
Mężczyzna musi zrobić pierwszy krok. Ja mogę zrobić tysiąc kolejnych, ale On musi pokazać, że warto
— rzuć wszystko i chodź się całować !
Reposted fromojkomena ojkomena vianiemaproblemu niemaproblemu

June 18 2013

lukrecjaa
0251 1455
Reposted frompolaczetto polaczetto viacynamon cynamon
lukrecjaa
Kobieta powinna znać swoje miejsce.

Na górze.
— Ochocki, Vithren, "Chichraki"

June 01 2013

lukrecjaa

Jeśli spodziewasz się zbyt wiele, to nic nie jest w stanie Cię zadowolić. Kiedy niczego nie oczekujesz, wszystko może Cię uszczęśliwić.

 - znalezione w sieci
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viacynamon cynamon
lukrecjaa

May 31 2013

lukrecjaa
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacynamon cynamon
lukrecjaa
8056 536a
lukrecjaa
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej. Myślisz, że masz wieczność, ale nie masz. Potrzebuję znaku, że coś się zmieni, potrzebuję powodu, żeby iść dalej. Potrzebuję jakiejś nadziei.
— Grey's Anatomy

May 24 2013

lukrecjaa
lukrecjaa
znam prawdę, ale nie chcę przestać wierzyć.
— Pih-Nigdy już nie wróci
lukrecjaa
chciałabym Ci wystarczać. tak idealnie. pasować do bioder, marzeń i Twojego Domu.
już zawsze. na zawsze. być.
— dekodery-i-anteny.blogspot

May 16 2013

lukrecjaa
Reposted fromsowaaa sowaaa viapierot pierot
lukrecjaa

Challenge accepted.
To be fit.

Reposted fromMonasi Monasi viainvinciblee invinciblee
lukrecjaa
Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viainvinciblee invinciblee
lukrecjaa
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
Reposted fromlabellavita labellavita viainvinciblee invinciblee

May 11 2013

lukrecjaa
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— dessy.soup.io
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl